Kristin Johannesen f. 1960

Det er først i voksen alder at jeg begynte å interessere meg for å uttrykke meg med bilder. Jeg har drevet med maling, tegning og grafikk siden begynnelsen av 90-tallet, i varierende grad, men regelmessig.  I løpet av disse årene har jeg tatt ulike kurs innenfor kunstfag, men er kanskje mest selvlært. I den senere tid har jeg gått på kurs hos Christiania Friakademi. Her på nettstedet viser jeg noen, forholdsvis tilfeldig utvalgte, arbeider fra tidligere år, og noen av nyere dato. 

 

Perspectives on art that I find interesting:

"An artist never works under ideal conditions. If they existed his work wouldn't exist, for the artist doesn't live in a vacuum. Some sort of pressure must exist: the artist exists because the world is not perfect. Art would be useless if the world was perfect, as man wouldn't look for harmony but simply live in it. Art is born out of an ill-designed world." Andrei Tarkovsky in an interview about the film "Andrei Rublev"

 

""Dear Sir Harry!" she said, going up to the fine old fellow who had produced more bad pictures than any other two Academicians in the whole of St. John's Wood (they were always of cattle, standing in sunset pools absorbing moisture, or signifying, for he had a certain range of gesture, by the raising of one foreleg and the toss of the antlers, "the Approach of the Stranger"--all his activities, dining out, racing, were founded on cattle standing absorbing moisture in sunset pools)." Mrs Dalloway by Virginia Woolf